Tjänster

Några exempel på mina tjänster:

 • Trädgårdsarbeten (grävning, gräsetablering, plattläggning m.m.)
 • Planering för asfaltering av gårdsplaner, parkeringar m.m.
 • Omdränering av hus, inkl. fuktisolering av källargrund
 • Schaktning för husgrunder
 • Anläggande av skogsvägar
 • VA-arbeten.
 • Kabelschakter
 • … och mycket annat.


 • Hitachi

  Vi säljer även samt ordnar leverans av matjord och grus. Vintertid utför vi snöröjning och sandning.
  Vi utför även budbilstjänster med Pick-Up och 3 tons släp.
  Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor – vi hjälper gärna till med tips och förslag kring det ni vill ha utfört!

  Just nu: Grävning och installation av enskilda avloppsanläggningar, husdränering och källarisolering m.m.

  Vi har nyligen blivit utvalda som återförsäljare av ecotech reningsverk.


  Ecobox
  Thommys Gräv, Verkstadsvägen 3, 360 10 RYD, Telefon: 0459-80111, E-post: info@thommysgr.se